Algemene voorwaarden

Algemene levering voorwaarden; regel 1 t/m 15.
Art-Style
Industrieweg 9b
6673DE Andelst
Tel 06-53119948

Mail; info@art-style.nl

KvK; Arnhem 09178251

BTW-ID; NL078864744B03

Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten die verkocht worden in de webwinkel van Art-Style. Door uw bestelling te plaatsen bij Art-Style geeft u te kennen met deze algemene voorwaarden akkoord te gaan.
 2. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Art-Style een orderbevestiging via de mail aan de koper heeft verstuurd. Bij iedere orderbevestiging zit een factuur en elke factuur heeft een bestelnummer. Het is belangrijk om dit nummer te bewaren. De betaling dient eveneens te geschieden onder vermelding van dit bestelnummer. De elektronische bestanden van Art-Style gelden hierbij als bewijs.
 3. Alle vermelde bedragen op www.art-style zijn in euro’s, exclusief BTW. Voor het verzenden binnen Nederland berekenen wij minimale verzend kosten. Bestellingen boven € 750,- berekent Art-Style geen bezorg kosten. Zoals aangegeven op de website van Art-Style het totaal bedrag is altijd exclusief BTW. Wij bezorgen uitsluitend in Nederland met uitzondering de Wadden eilanden.
 4. Informatie afbeeldingen, telefonisch of via e-mail verstrekt, evenals opgaven betreffende de belangrijkste kenmerken van het product worden zo nauwkeurig mogelijk weergegeven of gedaan. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding.
 5. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.
 6. De betaling via de internetsite geschiedt d.m.v. Ideal, of via bankoverschrijving en rembours. (rembours alleen op aanvraag)
 7. De betaling dient ten allen tijde, volledig, te zijn ontvangen bij Art-Style, alvorens Art-Style tot uitleveren overgaat. Betalingen dienen direct bij de bestelling te worden gedaan.( M.u.v: Rembours zendingen)
 8. Het is niet mogelijk artikelen te reserveren zonder dat uw betaling door ons is ontvangen.
 9. In geval van niet tijdige betaling is Art-Style bevoegd de overeenkomst op te schorten tot het moment waarop de koper zijn volledige betalingsverplichting is nagekomen. Art-Style is bevoegd bij niet tijdige betaling de bestelling te annuleren.
 10. Art-Style blijft eigenaar van de producten tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.
 11. Zodra uw betaling is ontvangen zullen wij het artikel binnen 7 werkdagen met bodedienst verzenden. Dit geldt als indicatie die in 95% van de zendingen gerealiseerd wordt maar niet als fatale termijn. Als het artikel te zwaar is of te groot verwachten wij hulp van u. De bestelling wordt uitsluitend op de begaande grond geleverd.
 12. Indien een van de bestelde producten niet op voorraad is, wordt via e-mail contact met u opgenomen. In overleg wordt dan een voor u acceptabele oplossing gezocht.
 13. In geval van overmacht is Art-Style niet gehouden haar verplichtingen jegens de koper na te komen. De verplichting wordt opgeschort voor de duur van de overmacht.
 14. Onder overmacht valt onder andere: Stakingen, Brand, Niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden. Storingen in een (telecommunicatie) netwerk of verbinding.
 15. Art-Style kan uitsluitend aansprakelijk gesteld worden voor schade die op grond van dwingrechtelijke regels voor haar risico komen.
 16. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands Recht van toepassing.